Zur Einstiegsseite! Einstieg | Bestand | Ausleihe | Kurzinfo | Verweise | Benutzungsordnung | regularo (cx) |   keine vorige Seite!  keine nächste Seite!

Pagxo unua
Zur EinstiegsSeite! | Reen al la komenco!
Einstiegsseite
Germana Esperanto-Biblioteko Aleno
Uzregularo konciza

Uzregularo konciza         Esperanto-literoj:
  cx, gx, ... ux   c^, g^, ... u^   Unikodo-sistemo         deutsche
Benutzungsordnung

K1 Gxeneralaj reguloj
K2 Uzantaro
K3 Aligxo
K4 Pruntado kaj dauxro
K5 Perado en la Germana kaj internacia pruntoservoj
K6 Traktado de la biblioteka havajxo kaj respondeco
K7 Kotizoj
K8 Gastregularo
K9 Ekskludo el uzado
K10 Horaro
K11 Ekvalido


1. Gxeneralajxo
La Germana Esperanto-Biblioteko Aleno, telefono (07361/52-2585), Gmünder Straße 9, 73430 Aalen (pruntajxo de la Germana Esperanto-Instituto en la Germana Esperanto- Asocio - Deutscher Esperanto-Bund E.V.), kia publika scienca specialbi- blioteko servas al esplorado kaj instruado kiom al la gxenerala klerigado kaj konsideras la kampon de la planlingvoj.
2. Uzantaro
2.1. Estas allasataj kiaj pruntantoj
2.1.1. Cxiuj personoj logxantaj aux laborantaj en Germanujo.
2.1.2. bibliotekoj de publikaj instancoj, de institutoj, establoj, firmaoj kaj asocioj havantaj sian sidejon en Germanujo.
2.1.3. Cxiuj bibliotekoj aligxintaj al la prunta servo internacia, Germana kaj regiona.
2.2. Povas esti allasataj ankaux personoj ne logxantaj aux laborantaj en Germanujo. La biblioteko povas ligi tiun allason kun kondicxoj
3. Aligxo
3.1. Al allaso al prunto estas petenda persone, montrante oficialan legitimilon kun adresindiko.
3.2. Eksterlandaj pruntantoj rajtigitaj al rekta sendoprocedo (uzregularo § 13 lige kun § 11 paragrafo 3), povas perposxte peti la allason prezentante oficialan konfirmon de la logxadreso. Tiukaze ne necesas sendi legitimilon.
3.3. Neplenagxuloj bezonas la skriban konsenton de siaj legxaj reprezentantoj sur la aligxilo.
3.4. Allasitaj uzantoj identigas sin pokaze per kunfota legitimilo.
3.5. Eskstera prunto estas ebla laux la koncernaj reguloj.
3.6. La biblioteko rajtas, por internaj celoj, registri en auxtomata formo ankaux personrilatajn datumojn de pruntanto.
4. Prunto, pruntotempo
4.1. La biblioteko estas referenca.
4.2. Por uzado interne de la bibliotekaj cxambroj (laborcxambroj de la urba biblioteko Aleno) cxiuj cxeestantaj komunikiloj estas prunteblaj.
Por la uzado ekstere de la biblioteko principe ne povas esti pruntataj
a) unikajxoj aperintaj gxis 1939
b) aparte signitaj komunikiloj (kiaj auxtografoj, manskribajxoj, presajxoj de aparta valora kaj agxo).
Por uzado ekstere de la biblioteko estas prunteblaj
a) duoblajxoj de ekzempleroj aperintaj gxis 1939
b) komunikiloj aperintaj post 1939
4.3. La biblioteko rajtas limigi la nombron de verkoj respektive volumoj sendotaj samtempe al uzanto.
4.4. Por cxiu verko cxe plurvolumaj verkoj por cxiu volumo, estas bezonata mendilo komplete plenumenda kaj propramane subskribenda. Gxi servas samtempe kia pruntokarto (kvitanco) cxe la pruntotablo redonota cxe la redono de la komunikiloj.
4.5. Uzantoj ne logxantoj aux laborantoj en Germanujo laux punkto 2.2. deponos dum depreno de mendita verko adekvatan kauxcion, sed minimume 100,-- GM, kiujn ili rericevos cxe lauxorda redono de la verko.
4.6. La pruntotempo estas regule kvar semajnoj. Por certaj, speciale por multe mendataj verkoj, la biblioteko povas fiksi pli mallongan tempon.
La pruntotempo povas esti plilongigata, kondicxe ke la verko ne estas bezonata de alia flanko kaj ke la pruntanto plenumis siajn devoligojn kun la biblioteko.
La pruntotempo estas plilongigata pokaze nur je kvar semajnoj. Se gxia plilongigo esta petata por pli ol duan fojon, estas necesa la prezentado de la verko.
4.7. La biblioteko rajtas cxiutempe repostuli pruntajn komunikilojn.
4.8. Forpruntitaj komunikiloj povas esti antauxmendataj kontraux kostopago (antauxmendo).
5. Perado en la Germana kaj internacia pruntoservo
5.1. Laux la kondicxoj kaj la validaj reguloj de la Internacia Pruntoservo estas eble, mendi pere de biblioteko aligxinta al la pruntoservo internacia, Germana kaj regiona.
5.2. La uzado de la menditaj verkoj povas esti ligata al apartaj devigoj.
6. Traktado de la biblioteka havajxo, respondeco
6.1. La uzanto devas trakti la bibliotekan havajxon zorgeme kaj gardi gxin kontraux perdo, malpurigado, aliigo kaj difektado.
6.2. En la kazoj laux punkto 6.1. respondecas la uzanto, ecx se li ne kulpas. Li devas, post adekvata tempo, plenumi kompletan kompencon.
6.3. Estas ne permesate transdoni prunitan havajxon bibliotekan al triaj personoj.
6.4. Se en sia logxejo estigxis kontagxa malsano laux la senco de § 3 de la Federacia Legxo pri epidemioj, la pruntinto devas konigi tion al la biblioteko. Personoj kun kontagxaj malsanoj ne rajtas eniri la bibliotekon.
6.5. La biblioteko rajtas postuli de uzanto legitimigi sin kaj montrigi al li la enhavon de tekoj, posxoj, manteloj k.s.
7. Kotizoj
7.1. Laux uzado de la biblioteko kaj la pruntado de cxiaj komunikiloj senpaga; en aparta kazo estigxantaj kostoj estas al la biblioteko repagandaj.
7.2. Por la komunikiloj ne redonitaj post paso de la pruntotempo estas pagenda preterlasomono.
7.3. Post kvar semajnoj da malobservo de la prunta tempolimo la prunitaj ajxoj povas esti per kuriero aux per juraj rimedoj uzantokoste entirataj.
7.4. La preterlasomomon estas por cxiu cedita komunikila unuo cxe transpaso de la pruntotempo po 1,-- GM je transpasita semajno.
Por cxiuj sendo de kuriero estas pagendaj la faktaj kostoj, sed minimume 5,-- GM. Tio validas ankaux por la fakte estigxantaj entirkostoj cxe eksteraj uzantoj.
7.5. Por antauxmendoj estas postulata antauxmendkosto en la alteco de la afrankokostoj por la sciigo.
7.6. La kotizo por la ekstera pruntado egalas la kostojn por resendo.
8. Gastregularo
8.1. Cxiu uzanto de la biblioteko agnoskas la gastregularon dekretitan de la Urbobiblioteko Alena, almenaux tiom longe kiom gxi restadas en ties ejoj.
8.2. Cxiu uzanto estas devigata sekvi la dispoziciojn de tiu uzregularo kaj la instrukciojn de la biblioteka personaro. Tiom longe, kiom la biblioteko trovigxas en la ejoj de la Urbobiblioteko Alena, tio validas ankaux por ties uzregularo kaj ties personaro. La uzanto responcas pri cxiaj difektoj kaj malavantagxoj estigxantaj el la neplenumo de tiuj devoj.
8.3. En cxiuj ejoj servantaj al uzado (ankaux en tiuj de la Urbobiblioteko Alena) endas gardi silenton. Fumado, mangxado kaj trinkado estas en la biblioteko ne permesitaj. Oni ne rajtas kunvenigi bestojn.
8.4. Por ampleksaj laborprojektoj kaj por uzado de ne prunteblaj bibliotekeroj la Urbobiblioteko Alena povas disponigi laborcxambrojn (studcxelojn). En ili povas esti uzataj cxiuj menditaj verkoj. Sed cxe foriro el la studcxeloj ili devas cxe la biblioteka personaro esti deponataj aux tute redonataj.
9. Ekskludo el uzado
Se uzanto grave aux ree pekas kontraux la dispozicioj de tiu uzregularo aux se alie per estigxo de apartaj cirkonstancoj la dauxrigo de la uzrilato farigxis nepostulebla, la uzanto povas provizore aux porcxiame, parte aux tute esti ekskludata el la uzo de la biblioteko. Cxiuj devoj estigxantaj el la uzrilato de la uzinto restas validaj ankaux post ties ekskludo.
10. Horaro
La horaro biblioteka lauxas tiun de la Urbobiblioteko Alena.
11. Ekvalido
Tiu cxi uzregularo havas econ privatjuran. Laux interkonsento en aparta kazo gxi ekvalidas tuj.
Eldonaktualeco de 1996-01-01

Zum SeitenAnfang!


Kiel dauxrigi nun?   ·   Reen al la pagxo "Uzregularo kaj pruntoservoj" aux al la Pagxo unua!

·um·11/01/10·19h16/4 ·
respondeca pri la enhavo: Utho Maier, Aalen ·